Blog

יול 23
טרנד חדש למטיילים – סיורים פרטיים אותם מדריכים ישראלים החיים בעיר ומכירים אותה היטב

לרגל השקת האתר, ברצוני לשתף וליידע את המטיילים הישראלים אני נוסעים לחו"ל על כתבה…